domingo, marzo 15, 2009

Traballar pola nosa lingua, sen imposicións“…a educación plurilingüe é moito máis cá promoción dunha segunda ou terceira lingua: é apostar polo
desenvolvemento social, polo enriquecemento da comunidade e pola consecución dun mundo máis
democrático, educado, culto, tolerante, libre e plural.” Universidade de Vigo.
“…Nun mundo cada vez máis globalizado e uniformizado (xa que logo, empobrecido), a parte máis libre e
 intelixente da humanidade aférrase cada vez máis á riqueza das diferenzas, da diversidade natural.
 Preservar a riqueza lingüística e cultural da terra é o mesmo que preservar para o futuro a riqueza
ecolóxica, paisaxística etc.” Universidade de Vigo.
Coido que hai que taballar pola lingua sin que os cidadáns teñan a sensación de que lles impoñen unha lingua. Traballar para que a lingua gane prestixio, para que aqueles que teñen por lingua nai o galego non o deixen ao chegar ás cidades ou teñan complexo.

No hay comentarios: